İklim Krizinde Afrika'nın yükünden dünya sorumlu

Afrika’da iklim krizine bağlı göçlerin yarattığı sıkıntıların giderilmesi hedefiyle yapılan uluslararası bir konferans da Almanya Parlemento su Başkan Yardımcısı ve Alman Yeşilleri( Birlik 90/Yeşiller ) üyesi ve eski eş başkanı Claudia Roth:, iklim krizinin Afrika’ya ve tüm küresel Güney ülkelerine ihraç edildiğini ve sistem değişikliği gerektiğini ifade etti.

İklim Krizinde Afrika'nın yükünden dünya sorumlu

Claudia Roth konuşmasında özetle; 

Geçmişte Afrika, ağırlıklı olarak Batı’nın ve onun siyasi ve ekonomik kararlarının neden olduğu birçok yükü omuzlamak zorunda kaldı.

Kıta bugün de huzura kavuşamayacak. Çağımızın en kritik ve karmaşık zorluğu hemen kapısının önünde bekliyor: iklim değişikliği. Afrika, küresel ısınmaya en az katkıda bulunmasına rağmen, iklim değişikliklerinden özellikle etkileniyor. İklim krizi bu gezegendeki en yoksulları en çok vuruyor.

9 ve 10 Aralık 2020’de, Global Perspectives Initiative, Afrikalı ve Avrupalı ​​liderlerin iklime bağlı göç meselesini tartıştıkları sanal bir canlı etkinlik gerçekleştirdi. Özellikle Afrikalı uzmanların ve karar vericilerin görüşleri ve fikirleri hakkında bilgi almakla ilgilendik.

Göç ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıya ışık tutarken, rakamların konuşmasına izin vermek en iyisidir: Aşırı hava ve doğal afetler, savaş ve çatışmadan üç kat daha fazla yer değiştirmeye yol açtı. 2019’da yaklaşık 1.900 felaket, 140 ülke ve bölgede 24,9 milyon yeni yerinden edilmeyi tetikledi. Dünya Bankası’nın karamsar senaryosuna göre hiçbir önlem alınmazsa 2050 yılına kadar Sahra Altı Afrika’nın en fazla iç iklim göçmenine sahip olacağı tahmin ediliyor (ölçülen üç bölge içinde). Rakamlar 56,6 ile 85,7 milyon arasında değişiyor. Afrika’daki sıcaklığın küresel ortalamanın iki katı kadar artması bekleniyor. Afrika Birliği Sosyal Komiseri Amira Elfadil Mohamed Elfadil konferans sırasında “Gelişmiş dünya, iklim değişikliğine katkısını kabul etmeli ve en çok ihtiyaç duyanlara destek sunmalıdır” dedi.

Doğal afetler yoksul insanları daha çok etkilemektedir çünkü tehlikelerle baş etmek için kaynakları kıttır ve geçim kaynaklarının çoğu, giderek daha fazla tehdit altında olan ekosistemin ürünü olan mal ve hizmetlere bağlıdır. Sonuç olarak, en yoksullar iklim etkilerine genellikle orantısız bir şekilde maruz kalırlar.

Basitçe ifade etmek gerekirse, bu, Afrika’nın dünya çapındaki tüm CO2 emisyonlarının yalnızca yüzde üçünden sorumlu olmasına rağmen iklim değişikliğinden en çok etkilenen kıtalardan biri olduğu anlamına gelir. Bu iklim adaletsizliği büyük bir sorun teşkil ediyor ve uygulanabilir çözümler bulmak söz konusu olduğunda, iklim değişikliğinin ana faillerinin eyleme geçmesi gerekiyor.

Afrika’da göç etme kararının arkasındaki itici güçler karmaşıktır. Etkilenen ülkelerdeki ekonomik ve politik gelişme, çevre sorunları, çatışma ve savaşla aynı derecede etkendir. Şimdilerde iklim değişikliği, iç göçün güçlü bir itici gücü olarak ortaya çıktı ve artan sayıda insanı yeni hayatlar inşa etmek için savunmasız bölgelerden ülkelerinin daha yaşanabilir bölgelerine geçmeye zorluyor. Konferans sırasında Afrika’dan pek çok konuşmacı, iklim krizinin birçok bölgede sahip olduğu sert etkileri göstermek için kişisel veya toplumlarında yaşanmış hikayelerini anlattı.

Bir çevre aktivisti ve coğrafyacı olan Hindou Ibrahim, Çad Gölü çevresinde yağmura, çevreye ve onun çeşitli kaynaklarına bağlı olan çoban bir topluluktan geliyor. Çad Gölü’nün suyunun yüzde 90’ının son on yılda buharlaştığını ve bölgede yaşayan çiftçiler, çobanlar ve balıkçılar üzerinde doğrudan etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Dahası, bir yanda azalan su kaynakları ve diğer yanda aşırı hava olayları kaynaklar için savaşan topluluklar arasındaki çatışmaları körüklüyor. Sonuç: İnsanlar evsiz kalıyor ve sonunda ölüyor. Hindou Ibrahim, “Bu bizim için bir gerçektir” diyor. “İklim değişikliği hayatlarımızı mahvediyor ve insanlarımızı öldürüyor. Genç erkeklerin topluluklarımızdan ayrılmasına neden oluyor.”

Kadınlar ve çocuklar bu savaşta en savunmasız olanlar ve çoğu zaman geride bırakılırlar. Birçok Afrikalı hala doğanın içinde veya doğayla yakın yaşıyor ve bu derin bağı kutluyor. Doğanın değişmesi ve kaynakların yok olmasıyla, yaşamlarının temelleri altlarından çekiliyor. Hindou Ibrahim, “Doğa sahip olduğumuz her şeydir” diyor. “Bize yiyecek, ilaç, temiz hava, temiz su veriyor.”

Afrika’nın beklenen büyümesi hayret vericidir. Sahra Altı Afrika’nın genellikle dünyanın en hızlı kentleşme bölgesi olarak kabul edilmekte ve dünyanın en hızlı kentsel büyüme oranına sahip olacağı tahmin edilmektedir. 2050’ye gelindiğinde, Afrika’nın şehirleri ilave 950 milyon insana ev sahipliği yapacak. Bu büyümenin çoğu küçük ve orta ölçekli kasabalarda gerçekleşiyor. Bu nedenle şehirleri, dünyanın en hızlı büyüyenleri arasındadır. BM nüfus tahminlerine göre, dünyanın en hızlı büyüyen 15 şehrinin tümü Afrika’da yer alıyor.

Afrika’nın kentsel dönüşümü büyük fırsatlar sunarken aynı zamanda önemli zorluklar da beraberinde getiriyor. Çünkü Afrika şehirleri büyüdükçe iklim kırılganlığı artıyor. sıcak nokta denilen şehirlerinin çoğu kıyı şeridinde yer almakta ve bu da onları kontrolsüz kentleşme ve iklim değişikliğiyle kötüleşen sellerden kaynaklanan ikili baskı altına sokmaktadır. Bu, şehirlerdeki yoksulluk, kötü atık yönetimi ve drenaj sistemleri gibi genel sorunları artırıyor. Sierra Leone, Freetown’un şu anki belediye başkanı Yvonne Aki-Sawyerr, bu gelişmeyi doğruluyor ve şehir planlamasının önemini vurguluyor: “Eğer bir insan akını olacaksa, onlar için plan yapmalısınız. Şehir planlaması, arazi kullanımı ve mülk yönetimi yetkilerinin devrine ihtiyacımız var. ” Ek olarak, iyileştirilmiş konut ve ulaşım altyapısı, sosyal hizmetler ve istihdam fırsatları gibi hazırlık önlemleri gerekecektir. Aki-Sawyerr, bunun aynı zamanda toplulukların ekonomik güçlerini de artıracağını ekliyor. “Daha güçlü ekonomilere sahip olmadan direnç hakkında konuşamayız.”

BM’nin IOM (Uluslararası Göç Örgütü) Göç, Çevre ve İklim Değişikliği (MECC) bölümü başkanı Dina Ionesco, en önemli on kentin Afrika kıyılarında bulunduğunu ve yükselen deniz seviyesinden ve kıyı erozyonundan ciddi şekilde etkilenebileceğini yineliyor. “Çağdaş göç” denen şeyin çok nedenli bir fenomen olduğuna dikkat çekiyor. İklim değişikliği, çevresel bozulma ve doğal tehlikelerin etkileri demografik, ekonomik, iş gücü sorunları ve çatışmalarla karıştığı için, göç baskılarını daha da kötüleştiriyor.

Farklı türlerdeki göç akışlarını ve güvenlik açıklarını anlamanın ve bunlara yanıt vermenin yeterli bir yönetişim gerektireceğini söyleyen Dina Ionesco, klişeleşmiş düşünmeyi önleyen ve “iklim eyleminin bir parçası olabilecek ve özel olarak zarar görebilecek insanlara” yönelmek gerektiğini söylüyor.

Şehirler büyüdükçe ve kentsel yerinden edilmenin görünümü değiştikçe, yerel yönetimlerin ön plana geçmesi gerekiyor. Yerel yönetimler hem krizlere yanıt vererek hem de uzun vadeli riskleri azaltarak ön planda olmalıdır. Ulusal sorumluluk ve liderlik ve uluslararası hesap verebilirlik yerel eylemle birleştirilmelidir.

Gezegenin neresinde olursa olsun artan nüfus için yadsınamaz bir gerçek var: Enerji talebi her zaman artacak. Afrika için, engellerini aşmak ve büyümesini hızlandırmak için – özellikle de beklenen nüfus artış hızı ışığında – muazzam miktarda enerji gerekiyor. Tarım ekonomisti ve Sierra Leone Parlamento Üyesi Dr. Kandeh Yumkella’ya göre, Afrika’nın enerji talebinin 2040’a kadar iki veya üç katına çıkması muhtemel. Afrika’da elektriğe herkesin erişimini sağlamak için önümüzdeki 20 yıl içinde yılda yaklaşık 50 milyar dolarlık önemli bir finansman açığının kapatılması gerekiyor. Ve küresel iklimin yararına olacak şekilde, yemek pişirmek için birincil enerji kaynağı olan odun ve odun kömürünün yerini temiz ve yeşil enerji almalıdır.

Dr. Kandeh Yumkella’ya göre Afrika’nın enerji sektörüne ve altyapısına daha fazla özel yatırım yapılması gerekse de, bu yeni iklim ekonomisini inşa etmek için, Afrika ülkeleri açısından hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat. Bazı Afrika ülkeleri, düşük karbonlu teknolojilere, düşük karbonlu ve dayanıklı altyapıya ve Fas, Güney Afrika ve Nijerya gibi düşük karbonlu vergi sistemlerine geçiş için ciddi çabalar göstermeye başladılar bile.

Ancak yenilenebilir enerji sektöründeki yatırım çabalarına öncelik vermenin yanı sıra, Afrika’da kapasite geliştirmeyi teşvik etmek ve etkili planlama modellerine izin vermek için doğru kamu politikası ortamını da gerekiyor. Dr. Kandeh Yumkella, bankaların riskten arındırılması gibi daha fazla özel yatırımı teşvik edecek tedbirlerin de gerekli olacağını belirtiyor.

Tek amaç adalet olsaydı, harekete geçme dürtüsü yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele için gelişmiş ekonomiler için olurdu. Büyük emisyonları yapanlar, kendi ülkelerinde iklim eylemlerini hızlandırmalıdır. Kenya’daki Spor, Miras ve Kültür Kabine Bakanı Amina Mohamed, dünyanın sıcaklık artışını iki derecenin altında tutamaması durumunda Afrika’nın yıkılma noktasına ulaşabileceğine dair endişelerini dile getiriyor. İklim değişikliği ve göç müdahalelerini yoksulluğun azaltılmasıyla ilişkilendiren güvenilir bir mali taahhüt talep ediyor. Ekonomik kalkınma, aynı zamanda iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmanın en etkili yollarından biri olacaktır. Artan gelir seviyeleri, Afrika ülkelerinin iklimle ilgili kamu mallarına yapılan kamu harcamalarını finanse etmek için ihtiyaç duyduğu mali zafiyetin giderilmesine fayda sağlayacaktır. Üçüncü olarak da, iklim değişikliğiyle ilgili öncelikleri ve uygulama planlarını kabul eden ve taahhüt eden güçlü bir siyasi liderliğin olması gerektiğini düşünüyor.

Güney Afrikalı bir insan hakları ve çevre aktivisti olan Kumi Naidoo, krize neden olan ülkelerle krizden en çok zarar gören ülkeler arasındaki uçurumu daha da kötüleştirecek bir soruna işaret ediyor. Naidoo, şu anda Afrika’da görülen aynı şiddetli etkilerin Avrupa’da veya başka yerlerde görülmesi durumunda önlemlerin çok daha hızlı alınacağını düşünüyor ve Avrupa’nın eylem planındaki aciliyet eksikliğini ve gezegenin limitlerini aşan nüfus artışı oranlarını eleştiriyor. Bunun bir kriz durumundan sonra normale dönüş değil, sistem değişikliği olması gerektiğini söylüyor.

Güvenlik Konseyi’nin güvenilirliğini korumak için değişmesi gerekiyor

Christoph Heusgen, 2019’dan beri Almanya’nın Güvenlik Konseyi’nde temsilcisidir. İç işleyişini biliyor, fırsatların farkında ama aynı zamanda sınırların da farkında. Konferans sırasında, “uygulanmayan çok fazla karar ve sözleşme olduğunu” belirtti. Güvenlik Konseyi’nin mevcut yapısı gerçeği yansıtmıyor. Çalışmalarının haklı olması için Afrika’dan kalıcı üyeliğe sahip iki ülkeyi dahil etmeye çağırıyor. “Kompozisyonu değiştirmezsek, BM Güvenlik Konseyi’nin artık herhangi bir meşruiyeti kalmaz”, diyen Heusgen, Afrika Birliği’ni aktif olarak devreye girmeye çağırıyor. BM Stratejik Ortaklıklar Özel Danışmanı Kamal Amakrane, insanların bölgesel, yerel, kıtasal ve dikey entegrasyon yoluyla sınırların ötesinde bir araya gelmesi gerektiğini belirtiyor. “Afrika nereye gitmek istediği, neye ihtiyacı olduğu ve nasıl yapılacağı konusunda net bir anlayışa sahip olmalıdır” diyor.

Göçle ilgili yaygın olumsuz anlatılar daha da alevlendi

GPI’da, göçle ilgili yaygın anlatının birçok nedenden dolayı yanıltıcı, çarpıtılmış ve yanlış olduğunu sık sık belirttik. “Anlatımda net olmalıyız: Göçmenler, Avrupa sınırlarını zorlamıyorlar. Mo Ibrahim Vakfı’nın İcra Direktörü Nathalie Delapalme, yüzde 80’i Afrika’da kalıyor ”diyor. İklim değişikliği kıtadaki göçü bariz bir şekilde artırdığından ve genel olarak – şimdi ve gelecekte – olumsuz bir algı daha da güçleniyor. Ancak Robert Bosch Vakfı’ndan Ottilie Bälz’in haklı olarak işaret ettiği gibi, zayıf bir imaj, iklim kaynaklı hareketliliğin birçok farklı faktörle iç içe olduğunu hesaba katmakta başarısız oluyor. Dahası, Açık Toplum Vakıflarından Goran Buldioski, çoğu zaman göçün nedeni olarak temelde çevresel değişimden bahsedilmesini ve bunu bir sorun olarak belirlenmesini eleştirdi. “Buna nadiren bir fırsat, bir adaptasyon stratejisi olarak bakıyoruz” dedi. Dolayısıyla, her ülke ve kıta iklim krizi ışığında bu adaptasyon stratejilerini geliştirmelidir.Buna Afrika da dahildir. Sorun. Alman Vakıfları Entegrasyon ve Göç Uzman Konseyinin 2020 Yıllık Raporunda da vurgulandığı üzere Afrika’dan göçü kısıtlamak değil, onu şekillendirmekle ilgilidir.

Göç ve hareketliliğin olumsuz çağrışımını değiştirmek için çalışmalıyız. Avrupa Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen açılış konuşmasında “Olumsuz çağrışımlar uyandıran sözcükler olarak göç ve hareketliliği bırakmanın zamanı geldi” dedi ve aşırı iklim olaylarına karşı savunmasız bölgelerdeki yerinden edilmelerin kök nedenleri başarılı bir şekilde ele alınır ve iyi yönetilirse çok sayıda fırsat yaratılabilir düşüncesini dile getirdi. BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine(SKH) ulaşmak için dijital inovasyonu ilerletmesini destekleyen Stratejik Ortaklıklar Özel Danışmanı Kamal Amakrane, “mobil kıtanın sağlıklı ve becerikli bir kıta olduğunu” ekledi.

Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Claudia Roth, cevaplar ve siyasi destek arayışında Avrupa’nın daha hızlı hareket edebilmesi için çok daha fazla rahatsız olması gerektiğine ikna olmuş durumda: “Bu, savunmasız grupların ilk önce kurban edildiği bir iklim adaleti sorunudur. Almanya daha fazlasını yapmak zorunda ”diyor ve teknik, siyasi ve uygulama açısından en iyi ve en uygun çözümü bulmak için tüm konu seviyelerinde daha çok taraflı alışveriş çağrısında bulunuyor.

Almanya’da iklim göçmenlerine pasaport verilmesi için eleştirilerle karşılaşan Roth, bu insanların zorunlu olarak yerlerini terk ettiğini ve hiçbir uluslararası statüye sahip olmadıklarını vurguladı. Teklifinin bu insanlara bir statü kazandırmayı hedeflediği ve karşı çıkışlardan utanç duyduğunu belirten Roth, çok taraflı bir işbirliği ve göç hakkının tanınmasını zorunlu gördüğünü belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nda Devlet Bakanı olan Michelle Müntefering, temel önceliği politika ve çerçeve yaklaşımların uygulanmasında görüyor, ör., Afrikalı ortaklarla ülke içinde yerinden edilmiş kişileri ulusal mevzuata dahil etmek ve yeni sürdürülebilir kalkınma projelerinin başlatılması yoluyla iklim değişikliğini hafifletme ve adaptasyonu güçlendirmek için birlikte çalışma konulu Sendai Afet Riskini Azaltma Çerçevesi gibi. Müntefering “Yerinden edilmenin itici gücü olarak iklim değişikliği, ortak Avrupa yaklaşımımızın bir parçası olmalıdır. Bu, Afrika ile gelişmiş ve kapsamlı bir ortaklık gerektiriyor ”, diyor.

AB’nin hırslı bir stratejisi var ve bundan vazgeçmemeli

Aslında, Avrupa’nın Yeşil Anlaşması kuraklık ve sel gibi aşırı hava olaylarına karşı savunmasız bölgelerde yerinden edilmenin temel nedenlerini ele almak için iddialı ve bütünsel bir stratejiye sahiptir. Bunun bir kısmı, önümüzdeki 20 yıl için uzun vadeli bir yapısal kalkınma planı içeren, Afrika ile yeni bir ortaklıktan oluşuyor. Bir sonraki mali dönem AB bütçesi, iklim kaynaklı göçe daha yüksek harcamalar içermektedir. Hedef, net sıfır emisyona yönelik ortak bir yaklaşım oluşturmak ve Afrika’da ekonomik refah ve büyümeyi Avrupa için potansiyel pazarlar olarak zorlarken, göçü engelleyip Avrupa için ekonomik fırsat ve iklim güvenliği yaratmak olmalıdır.

Avrupa Komisyonu Uluslararası Ortaklıklardan Sorumlu Komisyon Üyesi Jutta Urpilainen, “Avrupa göçü kendi başına yönetemez” diyor. “Bunu, Afrikalı ortaklarla güven, paylaşılan sorumluluk ve karşılıklı çıkar temelinde işbirliği içinde yapmalıyız.”dedi.

Direncini güçlendirmek tüm küresel toplum için son derece önemlidir. Müntefering, “İklim değişikliği hepimiz için ortak bir tehdittir. (…) Tüm bölgelerin siyasi istikrarı tehlikede. Birlikte çalışmak, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek bu nedenle bir insanlık meselesi, ama aynı zamanda politik rasyonalite meselesidir. “

Kaynak: https://yesilsolparti.org/