Türkiye'nin 4 Bir Yanından Katılımlarla Ekoloji Hareketleri Konferansı Yapıldı

40'dan fazla katılımcı kurum ve örgütün çağrısı ile 21 Ocak günü İstanbul'da Ekoloji Hareketleri Konferansı yapıldı. Konferans sırasında birçok konuya değinildi ve ortak hareket planları tartışıldı.

Türkiye'nin 4 Bir Yanından Katılımlarla Ekoloji Hareketleri Konferansı Yapıldı

40'dan fazla çevre ve ekoloji örgütü kurumun çağrıcı olduğu “Ekoloji Hareketleri Konferansı”'nda tecrübeler paylaşıldı, gündem ve gelecek hakkında konuşmalar yapıldı.

Konferansın sonunda "Tüm Varlıklar İçin Özgür ve Eşit Bir Yaşamı Savunuyoruz" başlığı altında bir tutum belgesi yayınlandı. Belgede yıkımın sorumlusu olan sermayeye dikkat çekildi. Türkiye'deki güncel iklim adaletsizliği ve ülkenin her yerinin ekokırım suç mahalli olduğu belirtildi. Savaş karşıtı tutumun da öne çıktığı belgede son olarak seçimde partilere yönelik mesafelerin, partilerin ekoloji programları incelenerek alınacağı ve seçimden sonra da tüm ekolojik yıkımlarla mücadelenin ve bu yıkımların kaydının bugünden başlayacak mekanizmalarla sağlanacağı belirtildi.