Yeşil Belediye Seminerleri 5-6 Aralık’ta

Yeşil Gelecek Derneği’nin Heinrich-Böll-Stiftung Derneği’nin desteğiyle gerçekleştirdiği yerel yönetimlerle ilgili son çalışması “Büyükşehirlerin Yeşil Belediye Karnesi Raporu”nun tamamlanması ile beraber Dernek “Yeşil Belediye Seminerleri” düzenliyor.

Yeşil Belediye Seminerleri 5-6 Aralık’ta

5-6 Aralık’ta düzenlenecek seminerlerde Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurhan Yentürk, Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fikret Adaman,  Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilcisi Kristian Brakel ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği Proje Koordinatörü Menekşe Kızıldere, Argüden Vakfı’ndan Fatma Öğücü Şen ve İnan İzci, IPM Mercator Dr. Akgün İlhan, Enerji Danışmanı Ahmet Acar, İstanbul Tabipler Odası’ndan Gazihan Çağlar, EKOIQ ve İklim Haber Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, Yereliz Derneği’nden Ezgi Öz Baysal, tarım uzmanı Abdullah Aysu, Kentlab Kentsel Stratejiler ve Yerel Uygulamalar Derneği’nden Gökçen Kunter ve Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat Yeşil Belediye olmanın yerel yönetimler için neden önemli olduğu ve yeşil bir yerel yönetimin nasıl olması gerektiği hakkında konuşacaklar.  
Yeşil Gelecek Derneği’nin, etkilerini her geçen gün daha fazla hissettiğimiz iklim krizine karşı hem yerel yönetim alanında hem de yerel mücadele alanında bir izleme ve takip aracı olarak oluşturduğu “Yeşil Belediye Karnesi”nin gösterge seti iki setten oluşuyor. Dernek, geçen sene ilçe belediyelerine özel hazırlanan ve dünyadaki en önemli gösterge setlerini inceleyerek oluşturduğu gösterge setini bu sene büyükşehir belediyelerine uyarladı. 

Proje; sivil toplum kuruluşlarına, belediye başkanlarına, belediye çevre komisyonlarına, belediye meclisi ve kent konseyleri de dahil olmak üzere tüm kamuoyuna; büyükşehir belediyelerinin çevre konusunda hem güncel durumlarını göstermek hem de stratejik planlarını ve çevre konusundaki hedeflerini Yeşil Belediyeciliğin 10 başlığı açısından tekrar gözden geçirmeye teşvik etmek amacıyla hazırlandı. 

Yeşil Gelecek Derneği Kimdir?
Yeşil Gelecek Derneği 2018 yılında yeşil politikalar üretmek, yerel yönetimlerde çevre ve iklim krizi konularında izleme yapmak üzere kuruldu. Genç kadınların kurduğu dernek gönüllü olarak çalışıyor ve hiyerarşiyi reddediyor. 2019 yılında İstanbul İlinin 37 ilçe belediyesinin 10 çevre başlığı altında izlemesini tamamlayan ve bir rapor yayımlayan dernek, 2020 yılında Türkiye’nin en yoğun nüfuslu 10 büyükşehir belediyesinin 10 başlık altında durumlarını izledi. Derneğin aynı zamanda topluluk bahçesi, organik tarım, gençlik ve yeşil altyapı alanlarında yürüttüğü ve yürütmekte olduğu projeleri bulunmaktadır.
https://yesilgelecekdernegi.org/2020/11/30/yesil-belediye-seminerleri-5-6-aralikta/

5 aralık kayıt linki https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_FxcoF1rJTDaLeY-kL-PaFw

6 aralık kayıt linki https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_DuTBWTM4QQST9Z-41vsh5g