İkizköylüler TBMM’de

TBMM’de torba yasa teklifini görüşecek komisyon toplantısından önce açıklama yapan İkizköylüler ve STK’lar, “Siz geri adım atmadıkça bizleri sokakta, mitingde, mecliste, genel müdürlüklerinizin önünde, hayatın her alanında, gerekirse rüyalarınızda görmeye hazırlıklı olun” dediler.. Gelen tepkiler üzerine zeytiliklerin maden sahasına açılması teklifi torba yasadan çekildi.

İkizköylüler TBMM’de

1 Mart 2022’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın yayımladığı “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile zeytinliklerde madencilik faaliyeti yapılmasının önü açılmıştı. Fakat #ZeytinimeDokunma diyen binlerce kişinin kamuoyu baskısı sonucunda pek çok dava açılmış ve danıştay birden çok yürütmeyi durdurma kararı verdiğinden yönetmelik uygulamaya geçmemişti. Zeytinlikleri madenlere açacak yönetmelik maddesinin bir benzeri bu sefer Kanun Değişikliği Teklifi ile meclise geldi. Bu, zeytinleri yok etmek için 20 yılda verilen 10. kanun değişikliği önerisi.

Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenecek geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik bulunan alanlara denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yürütülmesinin mümkün olmaması durumunda, zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının, izin verilecek maden sahalarının bulunduğu ilçe ve il sınırlarına öncelik vermek suretiyle taşınmasına, sahada madencilik faaliyetleri yürütülmesine ve bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesine, kamu yararı dikkate alınarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından izin verilebilecek.

Zeytinlikleri maden tehdidine açacak “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”,  saat 13:00’te Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda görüşülecek.

Muğla’dan Ankara’ya gelen İkizköy ve Destinli köylüler ise mecliste basın açıklaması yapmak üzere Ankara’ya geldiler ancak Ankara’nın girişinde otobüsleri durduruldu. Köylüleri HDP ve CHP’li vekiller özel araçlarıyla Meclise taşıdı. Köylüler Meclis önünde açıklama yaptı.

83 yıldır ölmez ağacı koruyan Zeytin Yasası’nın 10. kez değiştirilmek istendiğini hatırlatan köylüler, “Çünkü sermaye böyle istiyor. Çünkü kapitalizm doymak bilmeyen kar iştahıyla, maliyeti azaltıcı en önemli girdinin doğa olduğunu biliyor. Çünkü iktidar sermaye ne isterse vermekten geri durmuyor! Kendilerinin de bildiği gibi 9 kez denediler, olmadı. Bu sefer de olmayacak. Ölmez ağaç yaşamaya devam edecek!” dediler.

“Yasa değişikliği ile maruz bırakılacağımız durum; toplumsal barışı bozan, kadim mirasımızı, geçimlik ve şifa kaynağımızı yok etmek isteyen,  habitatı onarılmaz biçimde yıkıma uğratan vahşi bir madenciliğe yol vermektir. Önce istihdam ve enerji masallarıyla uyutulacağız; uyurken ölmez ağacımızın, geçimlik nafakamızın, topraklarımızın çoktan yok olup gittiği yoksullaşmış bir yaşama uyanacağız. Şanslıysak bulduğumuz köle işliklerimizde, yoksulluk içinde ölüme sürükleneceğiz” derken mücadelelerine kararlılıklar devam edeceklerini açıkladılar:

“Davaysa dava, dilekçeyse dilekçe, nöbetse nöbet!  Ölmez ağaç zeytin için, ormanlarımız için inatla mücadele edeceğiz.  Siz geri adım atmadıkça bizleri sokakta, mitingde, mecliste, genel müdürlüklerinizin önünde, hayatın her alanında, gerekirse rüyalarınızda görmeye hazırlıklı olun. Zeytin hayattır, hayatımıza dokunmayın!”

#ZeytinimeDokunma diyerek change.org’ta ZeytinicinAdalet diyerek bir araya gelen yaklaşık 600 bin kişinin imzaları ise zeytin için adalet isteyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından, yasa tasarısı ile ilgili itirazlarla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Gelen tepkiler ve kamuoyu baskısı, bu teklifin torba yasadan geri çekilmesi ile sonuçlandı.

Kaynak: www.iklimhaber.org