Çukurova, AB’nin plastik çöplüğü oldu!

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, ithal edilen plastik atıkları TBMM gündemine taşıdı.

Çukurova, AB’nin plastik çöplüğü oldu!

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’nin plastik atık ithalatı, 2018 yılının başında Çin tarafından alınan yasak kararıyla beraber hızla artmış ve Türkiye, 2019 ve 2020 yılında Avrupa’dan gelen plastik atıkların en büyük alıcısı olmuştur. Ocak-Kasım 2021 arasında İngiltere, Türkiye'ye 117 bin 678 ton plastik atık ihraç etti. İngiltere’den Türkiye'ye ihraç edilen karışık plastik atık hacmi, Mayıs 2021'de Türkiye’nin getirdiği atık ithalatına ilişkin kısıtlamanın ardından dramatik şekilde düştü. Ancak Temmuz 2021'den bu yana rakamların her ay giderek arttığı gözleniyor. Kasım 2021 ihracat toplamı (4126 ton), Temmuz toplamının (484 ton) neredeyse on katı olarak gerçekleşti. Nisan 2021’deki saha araştırmasında, çoğunluğu İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların Adana’da yasa dışı olarak çevreye döküldüğünü ve açıkta yakıldığını tespit eden Greenpeace, yeni bir inceleme yaptı. Yasa dışı plastik döküm alanlarından toplanan toprak, kül, su ve tortu örnekleri, hem Greenpeace Araştırma Laboratuvarlarından hem de bağımsız bir laboratuvardan bilim insanları tarafından incelendi. Yapılan analizler sonucu ortaya çıkan bulgular ise çarpıcı nitelikteydi:

Adana'da tespit edilen dioksin ve furan miktarı, kirletilmemiş toprak numunesinin 400 bin katı ve şimdiye kadar Türkiye’de toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey.  Plastik atıkların yasa dışı yakılması sonucu ortaya çıkan ağır metal, dioksin ve furan ve kalıcı organik kirleticilerin toprağa, suya, havaya ve besin zincirine karışarak kansere neden olabileceği gerçeği, insan sağlığı için de geri dönüşü olmayan zararlar içeriyor.”

HDP Mersin Milletvekili Dr. Rıdvan Turan önergesinde şu sorulara yer verdi:

“Adana’da tarım arazilerinin, toprağın, suyun, havanın kirlenmesine, insan sağlığının bozulmasına ve kanser vakalarına neden olan plastik atıklarla ilgili Bakanlığınız bir çalışma yürütmekte midir? Türkiye, 2019 ve 2020 yılında Avrupa’dan gelen plastik atıkların neden en büyük alıcısı konumuna gelmiştir?  İngiltere’den Türkiye'ye ihraç edilen karışık plastik atık hacmi, Mayıs 2021'de Türkiye’nin getirdiği atık ithalatına ilişkin kısıtlamaya rağmen neden 10 kata yakın bir oranda artmıştır? Adana’da plastik atıkların yasa dışı olarak çevreye dökülmesine karşılık Bakanlığınızın bir soruşturması var mıdır? Adana'da tespit edilen dioksin ve furan miktarının Türkiye’de toprakta rapor edilen en yüksek toksik düzey olmasına karşılık Bakanlığınız hangi önlemleri almaktadır?”

Kaynak: www.guneygazetesi.com