Kuşadası Sivil Toplum Örgütlerinden Sulak alanlar için uyarı

Kuşadası Sivil Toplum Örgütleri Kuşadası’nın tek sulak alanı Güzelçamlı Meşelikuyu mevkiindeki Kocagöl’de yaptıkları inceleme gezisi sonrası sulak alanların karşı karşıya oldukları tehlikelere dikkat çekerek bir basın duyurusu yaptı.

Kuşadası Sivil Toplum Örgütlerinden Sulak alanlar için uyarı

KUŞADASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ BASIN DUYURUSU

Sucul canlılar, su kuşları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğiyle birçok türün yaşamasına olanak sağlayan sulak alanlar, aynı zamanda bölgenin iklimini de doğrudan etkileyen, suyun akışını düzenleyen, taşkınları önleyen çok önemli ekosistemlerdir.

Ülkemizde hem iklim değişikliği hem de insan kaynaklı olarak son yıllarda Gölmarmara’da olduğu gibi, pek çok sulak alanımız giderek azalmaktadır.

Kuşadası’nın tek sulak alanı Güzelçamlı Meşelikuyu mevkiindeki Kocagöl’dür. Son 40 yıldır Kocagöl’ün çevresindeki sulak alanlar kurutulmuş, doldurulmuş ve sazlıkları yakılıp yok edilerek, günümüzde küçük bir göl haline gelmiştir.

Geçmiş yıllarda sulak alan ekosistemi için çok önemli olan göl içindeki sazlıklar tahrip edilerek, toprak havuzlar açılıp balık çiftlikleri kurulmuş, günümüzde bu faaliyet yasaklanmıştır.

Kış aylarında birçok su kuşunun geldiği Kocagöl’e antik dönemden beri Çeltikçi Kuşları’nın geldiği, Kadı Kalesi kazılarında bir seramiğin üzerindeki bu kuşlara ait resimden anlaşılmaktadır.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın araştırmalarıyla belirlenen, Kocagöl’ün Tetis Denizi’nin bölgemizdeki son parçası olması, Kuşadası’nın doğal anıtları açısından son derece önemlidir.

Bir çok su kuşunun geldiği, balıkların, yengeçlerin, kurbağaların, su kaplumbağalarının, su yılanlarının, birçok sucul canlının yaşadığı bu doğal alanın korunması ve korumaya uyumlu kullanılması için öncelikle, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Mahalli Sulak Alan kapsamına alınmalıdır.

Kocagöl’ün, kış aylarında yağmurlu günlerde suları bünyesinde toplayarak çevresindeki yüzlerce konutun su altında kalmasını önleyen bir işlevi de bulunmaktadır.

Kocagöl’ün çevresi planlarda park ve yeşil alan olarak görülmekte ancak günümüzde atıl vaziyette olup, çevreden çöpler ve molozlar dökülmekte, sazlıklar tahrip edilmekte, bilinçsizce dolgular yapılmaktadır. Kuşadası Belediyesi ile görüşülerek, çevre temizliğinin yapılması ve uyarı tabelalarının yerleştirilmesi sağlanacak.

İlgili tüm kamu kurumları, Yerel Yönetimler, Üniversite ve STK’ların bir araya gelerek, gölün kurtulması için acil bir eylem planı yapılması ve gerekli çözümlerin hayata geçirilmesi için işbirliği yapması gerekir.

Kuşadası STK’ları olarak, Kocagöl’de bir inceleme yaparak, toplantı gerçekleştirdik. Toplantıda alınan kararla ilgili tüm kamu kurumları ve yerel yönetimlere Kocagöl’’ün kurtarılması için müracaatlarımızı yapacağız.