Akçay Kuş Cenneti'ni yok edecek Tolga Sağ ve Gürsel Tekinli villa reklamları yapılıyor

Balıkesir Akçay'da binlerce kuşa ev sahipliği yapan "Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı" üzerinde Engin Gayrimenkul tarafından villa amaçlı arsa satışına başlandığı ve proje reklamında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’in ve sanatçı Tolga Sağ'ın da yer alması üzerine ekoloji örgütleri basın açıklamasında bulundu.

Akçay Kuş Cenneti'ni yok edecek Tolga Sağ ve Gürsel Tekinli villa reklamları yapılıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan ve Kuzey Ege'nin önemli sulak alanlarından olan Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı betonlaşma tehlikesiyle karşı karşıya.

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı, Türkiye’de yaşayan 489 kuş türünün yüzde 30’u, kırmızı listede olan yılan balıkları (Anguilla anguilla) ve yüzlerce bitki türünün yaşadığı bölgede önce OSB yapılması planlandı şimdi de villa arsası olarak pazarlanmaya çalışılıyor.

Bir süre önce Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bölge üzerinde yapılaşma tehlikesini başlatacak kararlarına karşı hukuki süreç başlatılmıştı.

148 hektar büyüklüğünde olan sulak alanın bir kısmını da içine alan ve 300 metrekarelik toplam 200 villa arsası satışı yaptığını duyuran Engin Gayrimenkul'un 11 Temmuz günü temel atma töreni yapacağını duyurması üzerine bölgeye giden çevre grupları, şirket yetkililerine arsa satışının yasadışı olduğunu söylediler ve pazarlanmaya çalışılan arsaları satın almamaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulundular.

Engin Gayrimenkul yetkilileri temel atma töreni yapmadıklarını ve kurulan sahnenin konserden ibaret olduğunu söylemeleri üzerine çevreciler böylesi hassas ekosisteme sahip bölgede yüksek sesli etkinliğin canlıları bölgeden uzaklaştıracağı uyarısında bulunarak sulak alanların özel mülkiyet olarak satılamayacağını ve yaptıkları pazarlamanın yasal olmadığını söyleyerek satışların iptal edilmesini istediler.

https://www.youtube.com/watch?v=quuRQxhaWEc

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın önemli bir kısmı Sulak Alan Yönetmeliğine ve Ramsar Sözleşmesine aykırı bir şekilde 2017 yılında yapılan çevre düzeni plan değişikliği ile toplam 640 hektarlık alana kurulacak olan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri ve Çiçekçilik) Organize Sanayi Bölgesine tahsis edildikten sonra arazi son bir yılda yaklaşık 20 bin kamyon moloz ve atık çamur ile doldurulmaya başlanmış ve diğer bir kısmı da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Rezerv Konut Alanı amacıyla Hazine'den alınmıştı.

Bir süredir yine aynı bölgede şahıs arazilerinin satın alınmasıyla beraber sulak alanın bulunduğu arazi de dahil olmak üzere 620 dönümlük alanda villa arazisi şeklinde özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlara pazarlanmak üzere yoğun reklamlar başlamıştı.

Temel atma töreninin yapılacağı Akçay Sazlığı'na gelen Edremit Çevre PlatformuBurhaniye Çevre Platformu, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ve Burhaniye Ekoloji Gönüllüleri, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği üyeleri Ramsar anlaşmasıyla korunması gereken bu bölgede yapılmak istenen imar faaliyetleri hakkında basın açıklamasında bulundular. 

Basın açıklamasında söz alan Süheyla Doğan, Edremit Belediyesi'ne seslenerek, “Ey Edremit Belediyesi; parsel alanını bizim tam olarak bilemediğimiz Akçay Engin Kent projesi 1/100 binlik Balıkesir – Çanakkale illeri çevre planlarına uygun mudur? Bu parseller çevre düzeni planında doğal karakteri korunacak alan olarak gösterilen yerlerde yer almakta mıdır? Bu projenin 1/1000’lik, 5000’lik imar planları var mıdır? Mevcut planlara uygun mudur? Temel atılacağı söylenen ancak bizim sorularımız üzerine temel atılmayacağı, yalnız konser verileceği söylenen bu projeyle ilgili belediyenize herhangi bir inşaat ruhsatı başvurusu var mıdır? Firma 'başvuruda bulunduğunu, sonuç beklediğini' söyledi. Henüz şu anda belediyeden verilmiş bir inşaat ruhsatı yok." dedi.

Bakanlık yetkililerine de seslenen Doğan şu soruları yöneltti, "Bin bir türlü canlıya ev sahipliği yapan, Türkiye’deki su kuşlarının yüzde 30’undan fazlasını barındıran Akçay Sazlığı ve Sulak Alanını ne zaman koruyacaksınız? İklim krizi ile kuraklıkla kavrulmakta olduğumuz şu günlerde sulak alanların yok olmasına daha ne kadar seyirci kalacaksınız?  Şu anda bakanlığın envanter listesinde yer alan söz konusu alanı ne zaman "Mahalli, Ulusal Sulak Alan" olarak tescil edeceksiniz? Söz konusu alanı ne zaman doğal sit alanı-kesin korunması gerekli hassas alan olarak ilan edeceksiniz?"

Arsa satışını yapan şirkete de sorular yönelten Doğan, "Projeniz Çevre Düzeni Planı’na uygun mudur? Gerekli yasal izinleri var mıdır? Temel atmaktan neden vazgeçtiniz? Sulak alanda inşaat yapmaktan ve insanların yaşamını riske atmaktan acilen vazgeçin. İzmir Depreminde sulak alanlara yapılan inşaatların durumunu görmediniz mi? Projeden vazgeçin ve vatandaşlara sattığınız parsellerin paralarını geri verin" uyarısında bulundu.

Parsel sahiplerinin de uyarıldığı basın açıklamasında Gürsel Tekin'e çağrıda bulunularak reklamını yaptığı arsaların sulak alan ekosisteminde yer aldığını ve yapılan işlemlerin yasalara aykırı olduğu söylendi.

Son olarak Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı bölgesinin imara açılması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin, çeşitli imar rantı çevrelerinin ve imar mafyasının uzun yıllardır hesapları olduğu ifade eden çevre grupları "Bu alanı imara kurban etmeyeceğiz. Akçay Sazlığı ve Sulak alanı üzerindeki tüm rant projelerinden vazgeçilmeli, alanın tümü en yüksek seviyede koruma altına alınmalı ve Sulak Alan Tabiat Parkı olarak düzenlenmelidir" şeklinde açıklamada bulunarak, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Şube Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlarını göreve davet ettiler.

https://www.youtube.com/watch?v=0ZBVD9LMVBo