Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Limak ile ortaklığını sona erdiriyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) WEB sayfasında Limak Vakfı ile inceleme sonuçlarını paylaştı ve incelem sonuçlarının ''Limak ile yapılan UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır. '' açıklamasını yaptı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Limak ile ortaklığını sona erdiriyor

WEB sayfasında yapışan açıklama aşağıdaki gibidir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi, bu açıklamayı, UNDP’nin Limak Şirketler Grubu’nun sosyal yatırım kolu olan Limak Vakfı ile yaptığı çalışmalar hakkında son zamanlarda sosyal medyada yapılan paylaşımlardaki sorulara açıklık getirmek ve doğruları ortaya koymak amacıyla yayımlamaktadır.

UNDP, 2016 yılından beri “Türkiye’nin Mühendis Kızları” adıyla bilinen, geleneksel olarak erkeklere özgü kabul edilen mühendislik ve diğer teknik mesleklere kadın katılımını artırmayı amaçlayan bir programı desteklemektedir. Program, Limak Vakfı tarafından yürütülen kız çocuklarına yönelik burs programı biçiminde başlamıştır. T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan bir anlaşma kapsamında, UNDP, anılan programı kadınların ekonomik güçlenmesine yönelik etkili bir araç haline getirmek üzere Limak Vakfı ile birlikte çalışmıştır.

Geçtiğimiz yedi yıl boyunca, 860 kız çocuğu “Türkiye’nin Mühendis Kızları” programından yararlanmış, öğrenim bursları almanın yanı sıra staj, mentorluk, koçluk, ağ oluşturma ve işe yerleştirme dahil farklı biçimlerde desteklere kavuşmuştur. Program, 25 ilde 39 devlet üniversitesini kapsamaktadır ve 40 ildeki 125 lisede de mühendislik mesleğini tanıtıcı faaliyetler düzenlenmiştir.

UNDP, program giderlerini karşılamak üzere Limak Vakfı’ndan toplam 795.060 ABD doları fon almıştır. Sosyal medyada iddia edilenlerin aksine, UNDP hiçbir zaman Limak’a finansman sağlamamıştır.

UNDP, bu ortak girişimin sonuçlarıyla gurur duymaktadır. Girişim, bir kurumsal sosyal sorumluluk modeli olarak birçok ödül almıştır ve kadınların güçlenmesi alanında sıklıkla “en iyi uygulama”lardan biri olarak anılmaktadır. Şubat 2023 depremlerinin ardından, program, deprem bölgesindeki kız çocuklarına ilave 71 mühendislik bursu sağlayacak biçimde hızla uyarlanmıştır.

UNDP’nin özel sektör ile ortaklıkları, oldukça ayrıntılı ve titiz bir incelemeye tabidir. Kuruluşun inceleme ve seçim prosedürü UNDP Özenli İnceleme ve Özel Sektör Ortaklıkları Politikası’nda ortaya konulmuştur. Özenli inceleme süreci, UNDP’nin faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler’in eşitlik, insan hakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın dayanağı olan ilkelere temel bağlılığı ile uyumlu olduğundan emin olunmasını sağlar.

 

UNDP değişen koşullara bağlı olarak özenli incelemelerini güncellemektedir. Son aylarda sivil toplum aktivistleri tarafından dile getirilen endişeler, UNDP’yi Limak Grubu için özenli inceleme sürecini yenilemeye teşvik etmiştir. İnceleme sonuçları, UNDP’ye Limak Vakfı ile ortaklığını sona erdirme dışında başka bir seçenek bırakmamıştır. Ayrıntılar, UNDP’nin önümüzdeki günlerde ortakları ile yapacağı görüşmelerde kararlaştırılacaktır.

UNDP’nin “Türkiye’nin Mühendis Kızları”nda şekillenmiş eşitlik ve kadının güçlenmesi ilkelerine taahhüt ve bağlılığı tamdır. UNDP, şu anda deprem bölgesinde genç kadınların yararlanabileceği eğitim fırsatlarını genişletmeye odaklanmış olarak, bu ilkeleri aktif biçimde hayata geçirmektedir.