Eskişehir'de 400 bin ağaç kurtuldu

Ülkenin dört bir tarafında hızla devam eden maden talanından payını alan Eskişehir’den sevindirici bir haber geldi. Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği’nin üç ilçede toplam 3.140 ha alanda kurulacak demir, nikel, krom madeni projesine karşı açtığı hukuki süreçte gülen taraf çevrecilerin oldu.

Eskişehir'de 400 bin ağaç kurtuldu

Eskişehir'in Beylikova ilçesi Süleymaniye, Yalınlı, Kızılcaören, Mihalıççık-Adahisar ve Sivrihisar- Dumluca köylerinde Krom Manyezit Ocağı kapasite artışı ve Demir Nikel ocağı kırma eleme tesisi projesi Danıştay'dan döndü.

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, bilirkişi raporunda ÇED alanı içerisinde kesilecek ağaç sayısının ÇED raporunda belirtildiği gibi 187.000 değil 391.593 olduğunu ve proje alanı içerisinde yer alan mera alanın ÇED raporunda gösterilmediğini söyleyerek Eskişehir’in ekolojik anlamda çok ciddi bir tehlikeyi atlattığını ifade etti.

Yurtman, maden sahasının büyük çoğunluğunun orman olduğunu ve Porsuk Nehri havzası’nda bulunduğunu söyleyerek işletilmeye açılması halinde yaban hayatının yok olacağını, bunun yanında işletmenin atıklarının nehirde büyük kirlilik yaratacağını, Eskişehir’in su kaynağına zarar vereceğine dikkat çekti.

Eskişehir’in yaklaşık 72 km doğusunda Mihalıççık, Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri sınırlarında Abdulalim Karaçay'ın sahibi olduğu 3.140,55 hektar ruhsatlı arazinin ve 2.132,15 hektarlık kısmında gerçekleşecek talep artışı için 2019 yılında bakanlık tarafından “ÇED Olumlu” izni alınan işletme için geçen sene bilirkişi incelemesi yapılmış, heyette bulunan orman mühendisi olumsuz görüş bildirmişti.

Buna karşın Eskişehir 1. İdare Mahkemesi’nin 25. Kasım 2020 tarihinde şirket lehinde aldığı karara itiraz eden ESÇEVDER’in hukuki süreci sonunda Danıştay 6. Dairesi derneği haklı bularak mahkemenin kararını iptal etti.

Projeye göre 2.132,15 hektar ÇED alanı içinde kalan 1.555,47 hektarlık orman arazisinde yaklaşık 400 bin ağaç katledilecekti.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün oluşturduğu bu ağaçlandırma sahasında halen Meşe, Ardıç, Karaçam ve Sedir ağaçları bulunmaktadır ve pek çok türde canlıya ev sahipliği yapmaktadır.

99,29 hektarlık tarım arazisinin ise köylünün elinden kamulaştırmayla alınması öngörülüyordu.

Maden işletmesinin 60 yıla kadar uzatılması düşünülmekteydi.

Şirket yılda 500.000 ton demir, 500.000 ton nikel, 20.000 ton krom, 50.000 ton manyezit cevheri ve toplam 1 milyon 530 bin ton pasa atık çıkarmayı planlıyordu.

Yılda 5 882 kg dinamit 247 ton (ANFO) patlayıcı kullanılması planlanan işletme yer altı su akiferlerine ve vahşi yaşam alanlarına ciddi zararlar verecekti.

Maden sahasında her sene 30 metre yüksekliğinde 1.212.000 metreküp hacminde devasa tepeler oluşturulacaktı.

Proje alanının Porsuk Çayı’na sadece 1.3 kilometre uzaklıkta olması ve su toplama havzasında bulunması bölgede geri dönülmez hasarlar oluşturacaktı.