HDP'den pandeminin kadınlar üzerindeki etkisi araştırılsın önergesi

HDP milletvekili Züleyha Gülüm, pandeminin kadınlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması için Meclis’e önerge verdi.

HDP'den pandeminin kadınlar üzerindeki etkisi araştırılsın önergesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm, koronavirüs salgınının kadınlar üzerindeki sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması ve artan kadın yoksulluğunu Meclis gündemine taşıdı. Meclis'e önerge sundu.

“Kadınlar işsiz bırakıldı”

Bianet'in haberine göre, sunulan önergenin gerekçesinde özetle şöyle denildi:

“Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) haziran ayında yayınlandığı ‘Covid-19 Döneminde Kadın İşgücünün Görünümü Raporu’na göre Covid-19 etkisiyle revize geniş tanımlı kadın işsizlik oranı yüzde 45,3’tür (5 milyon 219 bin). İşsizlik oranı genel olarak yüzde 39,4 olduğu düşünüldüğünde pandemiden kadınların daha fazla etkilendiği görülmektedir.

“Aynı rapora göre kadın işgücü yüzde 11,1 azalırken erkek işgücü yüzde 4,9 oranında azalmış, böylece kadınlar son bir yılda erkeklere göre işgücü piyasalarından daha fazla çekilmiştir. Zaten düşük olan kadın istihdam oranı ise daha da düşerek çalışma çağındaki her dört kadından sadece biri istihdama katılmıştır.

“Kapitalizmin yarattığı sınıfsal eşitsizliklerin patriyarkanın yarattığı cinsiyet eşitsizliği ile iç içe geçmesi, işgücüne katılabilme olanağı bulabilmiş kadınlar içinse düşük ücret, kayıt dışı ve güvencesiz iş anlamına gelmektedir. Özellikle 2018 Ağustos’unda başlayan ekonomik kriz ile iş, gelir ve güvence açısından mevcut olan eşitsizlikler kadını Covid-19’un olumsuz ekonomik ve sosyal etkileri karşısında daha da dezavantajlı hale getirmiştir. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin (CEİD) İstihdamda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Çalışmasına göre 2016-2019 yılları arasında istihdama yeni katılan kadınların (612 bin) dörtte üçü (439 bin) bu süreçte işsiz kalmıştır.

‘İşsizlik fonu kapsamında değiller’

“Salgının kadınlar için daha fazla şiddet, daha fazla sömürü ve daha fazla yoksulluk getireceği bilinse de gerekli önlemler alınmamakta, ‘ev ve iş yaşamını uyumlulaştırma’ yaklaşımı çerçevesinde kadınların çoğunlukla bakım hizmetlerine veya duygusal emeğin yoğun olduğu ancak güvencenin olmadığı alanlara yönlendiren bir ‘istihdam’ politikası izlenmektedir.

"Üstelik salgın döneminde açıklanan ekonomik paketlerde kayıt dışı çalışma biçimleri; İşsizlik Fonu veya Kısa Çalışma Ödeneği kapsamının da dışında tutulduğundan mevsimlik tarım işçilerinden ev işçilerine dek birçok kesim neredeyse hiçbir gelir olmadan açlıkla karşı karşıya bırakılmıştır.

“Bütün bu sorunlar ışığında salgının ekonomik açıdan kadınlar üzerindeki etkisinin araştırılması, ev içi emeğin kadın işi olmaktan çıkarılması, kadınlara güvenceli eşit işe eşit ücret kuralının uygulandığı çalışma alanlarının sağlanması ile artan kadın yoksulluğunun önüne geçilmesi amacıyla bir araştırma komisyonu kurulmasını arz ve talep ederim.”