İstanbul'da zamlara karşı güç birliği

İstanbul’da onlarca siyasi parti, STK, Dernek, ekoloji örgütleri, İnisiyatif, meclisler ve kadın örgütleri tahammül sınırlarını aşan başta elektrik zamları olmak üzere zamlara karşı bir araya gelerek ZAMLAR GERİ ALINSIN ana talebiyle güç birliği yaptılar ve zamlara karşı kampanya başlatmaya karar verdiler. Kampanyanın ilk durağı olarak yaplılan ortak deklerasyon aşağıdadır.

İstanbul'da zamlara karşı güç birliği

Zamlar geri alınsın!

İstanbul’da siyasi partilerden demokratik kitle örgütlerine, kadın örgütlerinden ekoloji örgütlerine, dayanışma meclislerinden derneklere geniş bir bileşenle başta enerji olmak üzere halkın hayatını giderek zorlaştıran zamlara karşı bir araya geldik. Biz bu zamları geri aldıracağız.

Mevcut enerji politikaları, halkın sırtından şirketlere kaynak aktarma aracına dönmüştür. Ekonomik krizin, enerji hakkımızın bir avuç şirketin karı için piyasalaştırılmasının, elektriğin toptan satış bedelinin üzerine eklenen şirket bedellerinin, kara kışta yaşanan elektrik kesintilerinin faturasını ne bir ayda eriyen ücretlerimizle ne de hayatlarımızla ödemek istemiyoruz.

İstanbul’un dört bir yanında bu zamların geri alınması için bir seferberlik başlatıyoruz. Herkesi “zamlar geri alınsın” başlığıyla yapacağımız çalışmalara güç vermeye çağırıyoruz. Birlikte kazanacağız .