Evsel kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu oluyor

Terk edilen kedi ve köpeklerin artık sahipler bulunacak.

Evsel kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi zorunlu oluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmayla evsel kedi ve köpeklerin kimliklendirilmesi uygulamasına geçilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, konuya ilişkin olarak Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) arasında protokol imzalandı.

HAYVAN HASTALIKLARIYLA DAHA ETKİN MÜCADELE ETMEK AMACIYLA

Protokolle kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibiyle başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanıyor.

EVSEL KÖPEKLER BU YILDAN İTİBAREN, KEDİ VE GELİNCİKLER İSE 2022'DEN İTİBAREN KİMLİKLENDİRİLEREK

Gıda Kontrol Genel Müdürü Harun Seçkin ve TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu'nun imzaladığı protokol çerçevesinde evsel köpeklerin bu yıldan itibaren, kedi ve gelinciklerin ise 2022'den itibaren bireysel olarak kimliklendirilerek kayıt altına alınması zorunlu olacak.

KEDİ, KÖPEK VE GELİNCİKLER DE KAYIT ALTINDA

Kedi ve gelinciklerin bu yıldan itibaren gönüllü kayıt altına alınabileceği uygulama kapsamında, Bakanlıktan üretim izni almış ev ve süs hayvanları üretim merkezlerindeki kedi, köpek ve gelincikler de kayıt altına alınacak.

SOKAĞA TERK EDİLEN HAYVANLARIN SAHİPLERİNE ULAŞILACAK

Uygulama TBMM gündeminde olan "Hayvan Hakları Yasası"nın uygulanmasına temel teşkil edeceği gibi sokağa terk edilen veya kaybolan hayvanların sahiplerine kolaylıkla ulaşılabilmesini sağlayacak.

DOĞUM TARİHİNDEN İTİBAREN EN GEÇ 3 AY İÇİNDE BAŞVURULACAK

Açıklamada, uygulama esaslarına ilişkin de bilgiler yer aldı. Buna göre, yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde Bakanlığın il veya ilçe müdürlüğüne başvuracak. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanları 15 gün içinde, ev hayvanlarına yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecek. Yuvasız hayvanların, hayvan barınakları tarafından gerçek veya tüzel kişiliklere verilerek yuvalandırıması durumunda, hayvanın sağlık karnesiyle yuvalandırma tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde il veya ilçe müdürlüklerine başvurulacak.

HAYVAN İÇİN YENİ PASAPORT DÜZENLENECEK

Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecek.

HAYVANLARININ ÖLÜMÜ YA DA KAYBOLMASI HALİNDE EN GEÇ 60 GÜN İÇİNDE SAHİBİ, DURUMU BİLDİRECEK

Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecek. Terk edilmiş hayvanı bulan kişiler, bu hayvanları yuvalandırmak isterse başvurularını il/ilçe müdürlüklerine yapacak.

DERİALTI MİKROÇİP UYGULANACAK VE EL TERMİNALİ ARACILIĞIYLA OKUNABİLECEK

Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecek, bundan böyle sokağa terkedilmiş kedi ve köpeğin kime ait olduğu el terminaliyle okunarak sahibi tespit edilebilecek. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacak. Mikroçip uygulaması Bakanlık bünyesinde çalışan veteriner hekimler veya onların gözetiminde veteriner sağlık teknikeri/teknisyenleri marifetiyle yapılabileceği gibi imzalanan protokol kapsamında serbest veteriner hekimler tarafından da yapılabilecek.