TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor.

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyütor. TTB bir basın açıklaması yaparak Şebnem Hoca'nın arkasında olduklarını belirtti.

''Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, kamuoyuna da yansıyan tartışmalar ve kendisine dönük çirkin saldırılar sonucu bugün gözaltına alınmıştır. Ne bu gözaltının ne de soruşturmanın hukuki zemini vardır, zira hocamızın ifade ettiği hiçbir şey suç unsuru değildir.

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, savcılığa medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifade için gelebileceği bildirilmiştir. Bu bilgilendirmeye rağmen başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır ve dahası bu süreci bir gösteriye dönüştürmüştür.

Geldiğimiz noktada bu gözaltı kararı iktidar çevrelerinin uzun zamandır TTB’ye ve TTB yöneticilerine yönelik artırmaya çalıştığı baskının son aşamasını oluşturmuş, kamuoyunda gelişen tartışmalar bu çabaya yönelik bahane olarak kullanılmıştır.

TTB, bahsi geçen tartışmalara dair düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde gelen eleştirileri dikkatle dinlemekte ve değerlendirmektedir. Ancak bu durum, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın uğradığı siyasi linci ve maruz kaldığı hukuksuz uygulamaları kabul edeceğimiz anlamına gelmeyecektir. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın, ifadesinin alınıp derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Müstebit iktidarın uygulamalarına karşı, demokrasiyi, barışı, bilimin bağımsızlığını, bilim insanlarının ifade özgürlüğünü ve bunlarla yakından ilişkili halk sağlığını koruma mücadelesini Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya ve TTB'ye sahip çıkarak sürdüreceğiz.

Dr. Şebnem Korur Fincancı, yalnız değildir, onurumuzdur! ''

İklim Adalet Koalisyonu ise yaptığı basın duyurusuyla  Şebnem Hoca'nın  gözaltına alınmasını kınadı

''Kamuoyuna,

TTB başkanı ve insan hakları savunucusu Şebnem Korur Fincancı'nın yalnızca  özgeçmişi bile kamuoyuna yansıyan tartışmaların ve saldırıların ne denli haksız ve hukuksuz olduğunu göstermeye yeterlidir.

 Tüm hayatını insan hakları ihlallerini ortadan kaldırmaya adamış, bu konuda her türlü çaba ve özveriyi gösteren değerli bir bilim insanı olması yanısıra kararlı bir insan hakları ve hakikat savunucusu olduğu inkar edilemez bir gerçektir.

Şebnem Korur Fincancı’nın, adlî tıp hekimliği uzmanlığı çerçevesinde bilimsel bilgiye dayalı olarak yaptığı bir yorum nedeniyle  gözaltına alınmasınin hukuki bir zemini yoktur.Bu gözaltı kararı  yalnız ona değil onun nezdinde bilimsel düşünceye ve ifade özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır ve kabul edilemez.

 Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipleri Birliği’nin yanındayız.  Fincancı onurumuzdur. Derhal serbest bırakılmalıdır.

İklim Adaleti Koalisyonu''

 

Ayrıca Demokrasi İçin Birlk Platformu'da aşağıdaki metni Sivil Toplum Kuruluşlarının imzasına açtı.

''Anayasaya göre kurulmuş bir meslek örgütü olan Türk Tabipleri Birliği’nin iktidar tarafından hukuk dışı olarak kapatılmakla tehdit edilmesi kabul edilemez.  Uluslararası alanda tanınmış bir uzman olan Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın bir bilim insanı ve hekim olarak mesleki sorumluluğunun gereğini yerine getirdiği için iktidar tarafından hedefe konması hem bilimsel etiğe, hem anayasal güvence altındaki hak ve özgürlüklere aykırı bir tutumdur.

Sağlığın piyasalaştığı, halkın sağlık hakkını kullanamadığı koşullarda, Türk Tabipleri Birliği’nin hedefe konmak yerine sağlık sisteminde daha fazla söz ve karar sahibi olmasının ülkenin yararına olduğunu düşünüyoruz. Türk Tabipleri Birliği ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı’ya yönelik saldırıları bütün topluma yönelik bir gözdağı olarak kabul ediyoruz. TTB’yi yalnız bırakmayacağız, sessiz kalmayacağız. ''