Yargı, Yeşiller Partisi’nin kurulmasını engelleyen Bakanlığı haksız buldu

Ankara 8. İdare Mahkemesi Yeşiller Partisi’nin kurulmasını, başvuruya 'alındı' belgesi vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’nın tutumunu hukuka aykırı buldu ve işlemin yürütmesinin durdurulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Yargı, Yeşiller Partisi’nin kurulmasını engelleyen Bakanlığı haksız buldu

Yeşiller Partisi’nin İçişleri Bakanlığı nezdinde,  “kuruluş için gerekli evraka alındı belgesi vermeyerek partinin kuruluşunu fiilen engellediği” gerekçesiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi partinin talebini haklı buldu.

Ankara 8. İdare Mahkemesi, yasal kuruluş için gerekli “alındı” belgesini vermeyen Bakanlığın işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, Anayasa’nın ”Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma” başlıklı 68. maddesinde; ”Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler” hükmüne yer verildi.

‣ ‘İçişleri Bakanlığı Yeşiller Partisi’ne politik blokaj uyguluyor’

Siyasi partilerin ilgili belgeleri Bakanlığa iletmelerinin ardından, önceden izin almadan serbestçe kurulabileceğini ve tüzel kişilik kazanacağını hatırlatan 8. İdare Mahkemesi, ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanununun “Yürütmenin Durdurulması” başlıklı maddesinde “Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerek

Yeşiller Partisi’nin İçişleri Bakanlığı nezdinde,  “kuruluş için gerekli evraka alındı belgesi vermeyerek partinin kuruluşunu fiilen engellediği” gerekçesiyle açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesi partinin talebini haklı buldu.

Ankara 8. İdare Mahkemesi, yasal kuruluş için gerekli “alındı” belgesini vermeyen Bakanlığın işleminin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Mahkeme kararında, Anayasa’nın ”Parti Kurma, Partilere Girme ve Partilerden Çıkma” başlıklı 68. maddesinde; ”Vatandaşlar, siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma hakkına sahiptir. Parti üyesi olabilmek için on sekiz yaşını doldurmuş olmak gerekir. Siyasi partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler, önceden izin almadan kurulurlar ve Anayasa ve kanun hükümleri içinde faaliyetlerini sürdürürler” hükmüne yer verildi.

‣ ‘İçişleri Bakanlığı Yeşiller Partisi’ne politik blokaj uyguluyor’

Siyasi partilerin ilgili belgeleri Bakanlığa iletmelerinin ardından, önceden izin almadan serbestçe kurulabileceğini ve tüzel kişilik kazanacağını hatırlatan 8. İdare Mahkemesi, ayrıca İdari Yargılama Usulü Kanununun “Yürütmenin Durdurulması” başlıklı maddesinde “Danıştay veya idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma süresi geçtikten sonra gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebilirler” ifadelerini de zikretti.

Ne olmuştu?

Yeşiller Partisi, 22 Mart’ta partinin kuruluş sürecini tamamlamalarını, “alındı belgesi” vermeyerek engelleyen İçişleri Bakanlığı’na  dava açmıştı.

Ankara 8. İdari Mahkemesi, belgeyi vermeyerek partinin tüzel kişilik kazanmasını sekteye uğratan Bakanlıktan gerekçeli yanıt ve savunma istemiş, ancak herhangi bir cevap alamamış; bunun üzerine Yeşiller Partisi’nden “parti kurmaya ilişkin başvuru dosyasının bir örneğinin kendilerine gönderilmesini” istemişti.

Dosyanın mahkemeye ulaştırılması üzerine bugün, bakanlığın işleminin hukuka aykırı olduğu ve yürütmesinin durdurulması kararı oybirliğiyle alındı.

Kaynak: https://yesilgazete.org