Yeşil Yaşam İnisiyatifi'nden Yaşam Savunucularına birleşik mücadele çağrısı

Doğa ve iklim mücadelesi için bir araya gelen ekolojistler tarafından kurulan Yeşil Yaşam İnisiyatifi, tüm ekolojik grup, parti, platform ve inisiyatiflere yaptıkları çağrıda, doğa ve iklim için birlikte mücadele çağrısında bulundu.

Yeşil Yaşam İnisiyatifi'nden Yaşam Savunucularına birleşik mücadele çağrısı

(arşiv)

YAŞAM SAVUNUCULARINA ÇAĞRI!

EŞİTSİZLİK VE ADALETSİZLİK DERİNLEŞİYOR

Ülkemizde ve dünyada eşitsizlik ve adaletsizlik her geçen gün daha da derinleşiyor. Toplumlar, topluluklar, halklar etnik, dinsel, kültürel ve sınıfsal olarak farklı biçimlerde ve büyük boyutlarda haksızlıklara, mağduriyetlere, ayrımcılıklara uğratılıyor.

İçinden geçtiğimiz ekolojik krizden dolayı ekosistemde geri dönüşü olmayan bozulmalar, yaşamsal kötüleşmeler yaşanıyor.

Kapitalist, rantçı politikalardan, doğa ve emek sömürüsünden kaynaklanan siyasal ve ekonomik krizden hepimiz mağdur oluyoruz.

ÖZGÜR VE YEŞİL YAŞAM İÇİN BİRLİKTE MÜCADELE
 
Biliyoruz ki, doğayla uyumlu, eşit, özgür ve barış içinde bir yaşamı yaratmak bizlerin elindedir.

Doğanın metalaştırıldığı, piyasa şartlarına teslim edildiği, savaşların her geçen gün daha da şiddetlendiği, insan topluluklarını göçlere zorladığı, büyük boyutlarda ekolojik kırımlara sebep olduğu, yoksulluğun derinleştiği bir düzenden yakınmak yerine, bu düzene son vermek için birlikte mücadele etmek gerektiğini biliyoruz.

SAVAŞSIZ, ŞİDDETSİZ, ÇOĞULCU BİR YAŞAM MÜMKÜN

Bizler şiddetsiz, tahakkümsüz,  sürdürülebilir bir yaşam mümkün diyenleriz.
Savaşların değil, her koşulda ve durumda barışın yanında saf tutanlarız.
Çoğulcu, demokratik bir yaşam için mücadele edenleriz.
Hiyerarşiyi reddeden, yatay örgütlenmeye inananlarız.
Kalkınmanın yıkıcılığını değil, yaşamın sürdürülebilirliğini savunuruz.
Ekokırımcı, rantçı anlayışın son bulmasının, nükleersiz, fosil yakıtsız, yeşil bir geleceğin doğayla uyumlu bir yapılanmayla sağlanacağına inanıyoruz.
İklim krizi ve ekolojik yıkıma karşı mücadeleyi, demokrasi mücadelesinin ayrılmaz bir bütünü olarak görüyoruz.

HANGİ DAĞ EFKÂRLIYSA,
HANGİ YÜREK BASKILANIYORSA
ONUN YANINDAYIZ

Bireyler ve insan topluluklarındaki farklılıkları zenginlik görüyoruz. İnsanlar arasında din, dil, ırk, cinsiyet ayrılığı gözetmiyor; ezilen, sömürülen insanların hak ve hukukunu; zulme uğrayan, şiddet gören tüm canlıların yaşam hakkını savunuyoruz.
 
Bu ilke ve değerlerde olabildiğince çoğalmak; yan yana, omuz omuza birlikte mücadele yürütmek istiyoruz. Uğruna mücadele verdiğimiz ilkeleri, öncelikle kendi iç işleyişimizde kuracağımızı biliyoruz.

Karanlığa son vermek, umudu yükseltmek, aydınlık yarınlar yaratmak için neler yapılması gerektiğini konuşuyor, tartışıyoruz.

Tarım topraklarını, ormanlarını, suyunu savunanlar,
GDO'suz, sağlıklı gıdaya erişim hakkını isteyenler,
İnsan hakları, emek mücadelesi verenler,
"Barınamıyoruz!" diyerek sesini yükseltenler,
Yok sayılanlar, görmezden gelinenler… Hepimiz…
Artık ekolojik, demokratik bir mücadele için kol kola girme, el ele tutuşma vaktidir.

ÇAĞRIMIZ HERKESEDİR

Ekolojik, demokratik birleşik bir muhalefet hareketini yaratmak, bunun parçası olmak isteyen her kesimle buluşmaya hazırız.
Şimdi yerellerden başlayarak bir araya gelme vaktidir.
Herkesi eşit, özgür ve yeşil bir dünyayı yaratmak için buluşmaya,
Bir araya gelmeye,
Mücadeleyi kol kola,
Yürek yüreğe
Örgütlemeye davet ediyoruz.

YEŞİL YAŞAM İNİSİYATİFİ


*Aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bize ulaşabilirsiniz

-Mail: yesilyasaminisiyatifi@gmail.com

-İnstagram: @yesilyasaminisiyatifi

-X(Twitter): @YYinisiyatifi

-Facebook: Yeşil Yaşam İnisiyatifi