Filyos Vadisi’nde suç işleniyor

Amacı Türkiye'nin en büyük sanayi kompleksi ve liman, havaalanı yapılmasını öngören proje , maalesef tarım alanlarını ve ekolojik sistemi tahrip etmeye devam ediyor. Çaycuma’da toplanan Batı Karadeniz Çevre Platformu, Filyos Vadisi’nde yaptığı inceleme gezisinin ardından birinci sınıf tarım alanları ile bölgenin en önemli akarsuyu çevresinde yapılan uygulamanın ülkenin gıda güvenliğini de tehlikeye sokan bir boyut taşıdığını dile getirerek yapılanın hem ülkedeki yasal mevzuata hem de uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ifade etti.

Filyos Vadisi’nde suç işleniyor

Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP) bileşenlerinden Batı Karadeniz Çevre Platformu (BAKÇEP), 11-12 Aralık tarihinde, Çaycuma’da toplanarak önümüzdeki dönemdeki yol haritası ve kısa dönem eylem planını görüştü. TÜRÇEP Danışma Kurulu Üyeleri Mehmet Toker ve Prof. Dr. Erdoğan Atmış’ın yönlendiriciliğinde yapılan toplantıya, Kocaeli, Sakarya, Akçakoca, Kdz. Ereğli ve Çaycuma’dan çeşitli örgütlerinin temsilcileriyle çevre mücadelesi içinde yer alan aktivistler katıldı. Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk’ün genelde Zonguldak, özelde de Filyos Vadisi’nde yaşanan çevre sorunlarıyla ilgili bir sunum da yaptığı toplantıda, Filyos Vadisi’ndeki, gelişmeleri yerinde görmek amacıyla bir teknik gezi de yapıldı.

VADİDE YAPILANLAR ÜLKEDEKİ YASAL MEVZUATLA ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE AYKIRI
Yapılan gezi ile Filyos Vadisi’ni boydan boya inceleme fırsatı bulan BAKÇEP üyeleri, ırmağın çevresinde planlanan ve pek çok noktada uygulamasına başlanan projelerin akılla izaha muhtaç olduğunu söyledi. Sakarya Irmağı’ndan Kızılırmak Deltası’na kadar olan bölgenin en değerli ekosistemi olan ve şu ana kadar belli ölçüde korunmayı başarmış bir doğal alanın tümüyle yok olmasıyla sonuçlanacak akıldışılığın derhal durdurulması gerektiğini ifade eden ekolojistler, uygulamaların ülkedeki yasal mevzuatla uluslararası sözleşmelere açıkça aykırı olduğunu da ifade etti.

ÇEŞİTLİ KAMPANYALARLA ÜLKE GÜNDEMİNE TAŞIYACAĞIZ
Gördükleri karşısında hem üzüldüklerini hem de hayrete düştüklerini de söyleyen çevre gönüllüleri, planlanan işlerin ülkenin doğal değerlerine rant uğruna yapılmış doğrudan bir saldırı olduğuna işaret etti. Irmağın yukarı havzalardan taşıdığı alüvyonlarla Çaycuma düzlüğünde oluşturduğu binlerce hektarlık tarım alanının tahribi ve bölgenin en önemli akarsuyu olan Filyos Irmağı’nın kirlenmesiyle sonuçlanacak projenin ülkenin gıda güvenliğini de tehdit eden bir içerik taşıdığına değinen BAKÇEP Heyeti, önümüzdeki süreçte yapacakları kampanyalarla konuyu ülke gündemine taşıyacaklarını da dile getirdi.

HERKESİ KONUYA DUYARLI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ
Sahip olduğu doğal, tarihsel varlıkları, taşıdığı peyzaj değeri, barındırdığı endemik türleri ve zengin biyoçeşitliliğiyle ülkenin korunması gereken çok önemli bir doğal alanı olan Filyos Vadisi’nin boydan boya endüstriyel kullanıma açılmasının kabul edilemez olduğunu da ifade eden platform üyeleri, ülkedeki ekoloji örgütleri başta olmak üzere tüm toplumsal muhalefeti, siyasi partileri konuya duyarlı olmaya, başlatacakları kampanyaya destek olmaya da çağırdı.

YÜKSEK DÜZEYDEKİ EKOLOJİK DUYARLILIĞI NEDENİYLE ÇAYCUMA BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ
Çaycuma’yı gezerek belediyenin iklim dostu uygulamaları hakkında da bilgi alan BAKÇEP Heyeti, 28 bin nüfuslu bir ilçede yapılanların şaşırtıcı olduğunu ifade etti. Özellikle bisiklet yolları, Arşimet burgulu türbinle yenilenebilir kaynaklardan elektrik elde edilmesi projesi, yağmursuyu hasadı, yükseltisiz yollar ve erişebilirlik konusunda yapılanların ülkeye örnek uygulamalar olduğunu söyleyen heyet üyeleri yüksek düzeydeki ekolojik duyarlılığı nedeniyle Çaycuma Belediyesine teşekkür etti.