İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu'nundan asbestli gemi sökümlerine tepki

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu, İtalyan donanmasına ait gemilerin Ailağa’ ya getirilmesi ile ilgili "Aliağa gemi işletmeleri denetimin olmadığı “kanun üstünde” bir bölge statüsü kazandı" dedi.

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu'nundan asbestli gemi sökümlerine tepki

İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu, söküm için Aliağa’ya getirilen tehlikeli atık madde ve asbest bulunduğu belirtilen İtalyan Donanmasına ait hurdaya çıkarılan gemilere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İzmir Mimarlık Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda basın metnini ise koordinasyon adına TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir okudu. Basın toplantısına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Aliağa'da kontrolsüz gemi sökümüne izin verilemez” dedi.

“SADECE GEMİLERİN İSİMLERİ DEĞİŞİŞİYOR”

Aliağa’da söküm için gelen gemilerin sadece isimlerinin değiştiğini belirten Akdemir, “Gemilerin ülkeye giriş ve söküm süreçlerindeki usulsüzlükler, izin ve raporlardaki eksiklikler, uygunsuz çalışma şartları, yetersiz denetim ve alınmayan çevresel önlemler ile birlikte sorun büyümeye devam ediyor.” diye konuştu.

“ALİAĞA KANUN ÜSTÜNDE BÖLGE Mİ?”

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde mevcut koşullarda gemi sökümünün devam ettiğini aktaran Akdemir, “Geçtiğimiz aralık ayında Avrupa Komisyonu tarafından iş sağlığı güvenliği önlemlerinin alınmaması ve çevreye zarar verme gerekçesi ile İzmir Aliağa’da faaliyet gösteren iki tersaneyi, Onaylı Gemi Geri Dönüşüm Listesi'nden çıkardığı basında da paylaşıldı. Türkiye’deki yasal mevzuatın yetersiz kaldığı adeta gemi geri dönüşüm tesislerinin çevreyi ve doğayı katletmesinde bir sakınca olmadığı ve denetimlerin şeklen yapıldığı ‘kanun üstünde’ bir bölge statüsü kazandığı görülmektedir.” dedi.

“DENETİMSİZ KONTROLSÜZ ÇALIŞMAYA İZİN VERİLEMEZ”

Basın toplantısında konuşan ve bölgede yaşanan sorunun çözümüne yönelik yol haritasına değinen Tugay, “Burada kendi halinde, kontrolsüz, denetimsiz insan sağlığını ve doğayı tehdit edecek şekilde çalışma yapılmasına izin verilemez. İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim yetkisini kullanacak ve yetkili kurumlara gerekli başvurularda bulanacak” dedi.

“YETKİLİ KURUMLARDAN YANIT BEKLİYORUZ”

Daha önceki mücadelelerde sorulan soruları yinelediklerini ve yetkili kurumlardan yanıt gelmeksizin yürütülecek her türlü faaliyete karşı mücadeleyi büyüteceklerini dile getiren Akdemir, soruları şu şekilde sıraladı:

  • Gemi ile ilgili Tehlikeli Madde Envanter Raporu bulunmakta mıdır? Geminin notifikasyon onayı var mıdır?
  • Gemi Aliağa’ya gelmeden önce gas free belgesi sunulmuş mudur? Gemiye ilişkin söküm izni verilmiş midir?
  • Radyasyon ölçümü yapılmış mıdır? Sonuçları nelerdir?
  • Geri dönüşüm ve atık bertaraf süreçlerine ilişkin planlar sunulmuş mudur?
  • Gemide boyaların potansiyel olarak asbest içerdiği hakkında söküm tesisi bilgilendirilmiş midir?
  • Bakanlıkveilgilikurumlartarafındanatıkiçeriğivemiktarıileilgilideğerlendirmevedenetimyapılmışmıdır
  • Söküm işlemleri safhasında alınacak çevresel önlemler nelerdir?
  • İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemler nelerdir?

“BÜYÜKŞEHİR YETKİSİNİ KULLANACAK”

İzmir Büyükşehir Belediyesi ilgili kanun ve yönetmeliklerle görev yapan bir kurum olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Çevre ve insan sağlığını etkileyen olumsuz durumlarda denetim yapmakta görevliyiz. Bu yetkimizi mutlaka kullanacağız. Gelecek günlerde bu bölgede çok daha kapsamlı incelemeler yapacağız. Bu çerçevede hazırlanan raporları hem kamuoyuna duyuracak hem de ilgili bakanlıklara, yetkili kurumlara, gerekli başvurularda bulunacağız. Bu sürecin çok hızlı işleyeceğini bilmenizi isterim. Şehrimizde yaşayan insanlarımızın sağlığını, orada çalışan insanlarımızın sağlığını daha fazla tehlikeye atan durumların yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

Kaynak: www.evrensel.net