KEMALİYE YÖRESEL ÜRÜNLERİ ULUSAL PAZARA AÇILIYOR

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında destek almaya hak kazanan ve Erzincan iline bağlı Kemaliye ilçesinde, Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından yürütülecek olan “Eğin Goştiği” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

KEMALİYE YÖRESEL ÜRÜNLERİ ULUSAL PAZARA AÇILIYOR

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzincan Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Eğin Valemi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi temsilcisi Ferah Özen Efeoğlu ve ilgili kurumların projeden sorumlu teknik personeli katıldı.Proje kapsamında, turizm değerleri açısından çok zengin olan Kemaliye ilçesinde üretilen coğrafi işaretli Kemaliye dutu ve dut ürünlerinin (pekmez, pestil, oricik, dut kurabiyesi vb.) yöreye özgü meyvelerden üretilen reçel, marmelat gibi ürünler ile yörede yetiştirilen meyve, sebze ve doğada kendiliğinden yetişen bitkilerin kurutulması, paketlenmesi ve pazarlanması için gerekli altyapının oluşturulması, katma değeri yüksek ürünler üretilerek daha yüksek gelir elde edilmesi hedeflenmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte doğal, kültürel ve tarihi dokusuyla kırsal turizm için önemli bir merkez olan Kemaliye’de üretilen yöresel ürünlerin tadım ve sunum olanakları geliştirilecek, katma değeri yüksek ürünler üretilecek ve ilçenin ulusal pazarda rekabet gücü artırılarak ilçe ekonomisine katkı sağlanacaktır.

Kemaliye tarihi

Kemaliye eski adı ile Eğin, 1021 yılında Van (eski adı:Vaspurakan) kralı Senekerim-Hovhannes Artsruni tarafından Van Gölü bölgesinden göçen Ermeni göçmenlerle kurulmuştur. 1319'daki Ani'deki yıkıcı depremden kaçan Ermeni mülteciler bölgeye yerleşti. Bizans yönetiminde Ermeni nüfusunun bir kısmı Kalkedonik (ingilizce:Chalcedonian) olmuş ve Bizans kilisesine katılarak Hayhoromlar olarak anılmaya başlandı.

1813'te, James Playfair'in "A System of Geography" kitabında Eğin'i "Fırat'a ulaşan bereketli bir yolda, bir dağın eteğinde, amfi tiyatro biçimli küçük bir kasaba olarak anlatır."İngiliz kaşif Francis Rawdon Chesney 1835-1837 yılları arasında yaptığı araştırma gezisinde Fırat'ın rotasını takip etmiş ve Eğin'den "sağ yakada 2,700 hanelik bir kasaba" olarak söz etmiştir. Karşılaştırıldığında, Erzincan'da 3000 hane ve Malatya'da 2923 hane saymaktadır. Chesney, Eğin'in durumunu, "kasabayı aşıyormuş gibi görünen ve sanki kasabayı yok etmekle tehdit eder gibi görünen yüksek kireçtaşı uçurumları arasında bir köprüyle geçilecek kadar dar bu tekil yarıkların her iki tarafında yaklaşık 1219 metre (4000 fit) rakıma kadar yükselen dağların olduğu derin bir vadide olduğunu anlatır.

İlçe uzun süre Diyarbekir ve Sivas eyaletlerine bağlı bir kaza merkezi olarak yönetilmiş, 1878‘ de Mamuratülaziz Vilayeti’nin Elaziz Sancağı’na bağlanmıştır.

Kaynak: http://www.ozsozgazetesi.com.tr  -  https://tr.wikipedia.org